Fuga Profilleri

FUGA PROFİLİ
TANIMI:
Bina mantolama işlerinde kullanılan, yatay veya düşey Fuga desen verilecek yerlerde, yerinde fuga
açma işlemine alternatif “Mineral Sıva Kaplı EPS Fuga Profili” imalatıdır.
ÖZELLİKLERİ

 • İsteğe bağlı 16, 20, 26 dansite EPS veya Karbonlu EPS veya 32 dansite XPS Polistren köpükten imal
  edilmektedir.
 • İsteğe bağlı 3 ayrı desende (Dairesel, dikdörtgen, trapez) imal edilmektedir.
 • Mantolama plakasına uygun çeşitli kalınlıklarda üretilmektedir.
 • Yangın yürümez B1 sınıfı EPS kullanılmaktadır.
 • Fuga Profili, iki kenarı yerinde sıva ve file çekilecek 5’er cm’lik sıvasız bölüm ve ortada 4 cm hazır
  mineral sıva kaplanmış desenli bölüm olmak üzere toplam 14 cm genişliğindedir.
 • Mineral sıvalı orta kısımda 3 mm kalınlığında sıva mevcuttur.
 • İsteğe bağlı, kenarları düz veya binili üretilmektedir.
  AVANTAJLARI:
 • Yerinde fuga açma işçiliğinden, PVC veya Alüminyum fuga profili kullanımından ve açılan fugayı
  desenine göre sıvama işçiliklerinden kurtarıp hızlı montaj imkanı sağlar.
 • Terazisinde ve ipinde, sert yüzeyli fuga oluşturur.
 • 14 cm genişliğinden dolayı, 0,14 m2/mt yer kapladığından, mantolama toplam fiyatı içerisinde kendi
  maliyetini amorti eder. Ek bir maliyet yaratmaz.
 • Son kat mantolama sıvasında Fuga Profilinin 3 mm kalınlığındaki sıva dişinin uç kısmı mastar görevi
  göreceğinden mantolama sıvasının da düzgün çıkmasını sağlar.
  UYGULAMA BİLGİLERİ:
 • Mantolama plakaları yapıştırılarak Fuga Profilinin monte edileceği kota getirilir, terazisinde ip çekilerek
  Fuga Profili yapıştırılır, üst kısmından mantolama plakalarının yapıştırılmasına devam edilir.
 • Fuga Profili cepheye yapıştırılırken, her iki kenarında bulunan 5 cm genişliğindeki EPS nin mantolama
  plakalarıyla aynı hizaya gelmesine, diş yapmamasına dikkat edilmelidir.
 • İlk kat sıva yapılarak, sıva filesi fuga profili üzerinden de geçerek yapıştırılır. Sıva donduktan sonra
  Fuga Profili üzerindeki file, maket bıçağıyla kesilerek çıkarılır.
 • Son kat sıva yapılırken Fuga Profilinin sıvalı kısmının üst hizasına dayayarak sıva çekilir ve boyaya hazır
  hale getirilir.
 • Fuga Profilinin hazır sıvalı orta kısmının ek yerlerinde PreFlex marka akrilik esaslı tam elastik tamir
  harcıyla tamir edilmesi tavsiye edilir.